Money Hunter


花旗卡享利苑HK$200現金券 + 月餅優惠
2018年07月23日

又食又拎享著數!!!!!!!宜家至2018年12月31日只要去利苑消費滿HK$2,000,可得HK$200利苑現金券!

仲有由即日至2018年9月21日以下月餅折扣優惠 (節錄)


雙黃蓮蓉月餅

2018年7月31日或之前:優惠價:$207 [建議零售價:$218]    

2018年8月1至31日:優惠價:$216 [建議零售價:$228]    

2018年9月1至21日:優惠價:$226 [建議零售價:$238]

 

迷你奶黃月餅    

2018年7月31日或之前:優惠價:$178 [建議零售價:$188]    

2018年8月1至31日:優惠價:$188 [建議零售價:$198]    

2018年9月1至21日:優惠價:$197 [建議零售價:$208]

 

雙黃白蓮蓉月餅    

2018年7月31日或之前:優惠價:$216 [建議零售價:$228]    

2018年8月1至31日:優惠價:$226 [建議零售價:$238]    

2018年9月1至21日:優惠價:$235 [建議零售價:$248]


按此了解更多詳情及細則。

資料僅供參考,以有關機構公布為準