Money Hunter


保誠危疾保保費回贈高達1.5個月
2017年07月12日

夏季流感高峰提早殺到,病人迫爆本港數間公立醫院,令不少港人重新審視健康管理,以及個人醫療保障。若有增加醫療保障的需要,於選擇醫保時,當然首要比較保障條款,其次不妨留意保險公司有否提供優惠,以保誠最近推出的保費回贈優惠為例,於2017年6月28日至7月27日期間,客戶成功投保保誠的指定健康保險計劃,最高可獲1.5個月的保費回贈。

保誠保費回贈優惠
指定健康保險計劃:守護健康危疾全護保-港元/美元保單     
                       守護健康危疾加倍保-港元/美元保單
各保費供款年期之回贈:5年──首0.5個月保費回贈
                           10 / 15 /20年──首1個月保費回贈
                           25年──首1.5個月保費回贈