Money Hunter


都會海逸酒店榴槤下午茶+電子按金可享高達8折優惠
2018年07月18日

各位榴槤控請留意!!!!!!!!!!都會海逸酒店最近除咗推出「榴槤綠茶・甜蜜滋味」下午茶自助餐。你食住自助餐,歎住優惠!!!!!只要於酒店 eShop 預繳電子按金,自助餐就可享高達 8 折優惠!

按此了解更多詳情及細則。

資料僅供參考,以有關機構公布為準