Money Hunter


元宵手機APP訂座換禮品
2017年02月08日

今個星期六就係被譽為「中國情人節」o既情人節啦,帶另一半去行街睇戲,仲換埋商場優惠,咁精打細算,話唔定可以博到情人加分。


MOKO新世紀廣場為迎接中國元宵佳節及西方情人節,於2月7日起至2月14日期間係商場大搞甜蜜綵燈會,而於指定日期,只要於場內任何商戶以電子貨幣消費滿300元或MOKO VIP以100積分,即可參加綵燈工房乙次及換領令人心花怒放的「花花棉花糖」乙支。


由2月7日起至2月14日期間憑2張UA Cine Moko戲票票尾,無需任何額外消費即可換領價值200元的美容套裝、化妝及美髮造型服務。


此外,用MOKO新世紀廣場手機應用程式「預約訂座」功能,由2月7日起至2月14日,只要預約成功,並於訂座當日在該食肆以電子貨幣單一消費滿300元或以上,即可換領MOKO x BLESSCUIT BAKERY期間限定典奇禮品包乙份。


以上可換領的禮品或服務名額有限,先到先得,送完即止。