Money Hunter


【最後召集】98元飛昆明寧波
2017年02月20日

HK Express推出的98元起香港飛昆明及香港飛寧波的單程機票優惠,今日已經係最後召集啦!呢個優惠的訂票時間係2017年2月20日23時59分就會截止,可選的出遊日期由2017年2月21日至2017年10月28日。


目前部分閒日都仲有98元的機票選擇,好似飛昆明咁98元機票計埋機場稅同雜費都係300幾元,如果來回都揀到98元機票,來回合計都係660元左右,即700元有找。