Money Hunter


csl. 漫遊數據通行證24小時收費低至88元
2017年03月02日

難得出外旅行,上網「打卡」自然唔少得,但人在外地,未必識搵當地Wi-Fi位,用數據漫遊就最方便,不過收費往往唔平。最近csl. 推出「ABC」環球數據通行證#,通行全球超過170個指定地區^,通行證於不同地區設不同收費,部分區域的24小時4G*流動數據服務收費可低至每日88港元。

「ABC」24小時通行證費用:

區域                               主要漫遊地區                             24小時通行證收費(每24小時)
A區域                                中國                                                   HK$88

B區域                            主要亞太地區                                             HK$88
                         (如:日本、南韓、台灣、泰國)                          

C區域                              主要歐美地區                                           HK$138
                  (如:加拿大、美國、法國、德國、意大利、西班牙)

D區域                       其他24小時通行證指定漫遊地區                             HK$178
                                 (如:緬甸、巴西、俄羅斯、挪威)

註:#  「ABC」環球數據通行證的「ABC」24小時通行證及「ABC」增值通行證,適用於指定的個人客戶及須預先登記IDD及漫遊服務。
^   本服務涵蓋範圍不包括澳門。服務受條款及細則約束。
*   4G LTE 國際數據漫遊服務只適用於指定漫遊地區及使用指定網絡,實際速度及使用數據速度的體驗則視乎當地漫遊網絡。